fbpx

חדרים נקיים

תכנון והקמת חדרים נקיים בהתאם לדרישות תהליך היצור כולל עבודות גמר ומערכות תפעול, הספקת ציוד תחזוקה של סביבה נקיה, ריהוט, ביגוד וציוד מתכלה לחדר נקי, שירותי בדיקות תקופתיות להפעלת חדרים נקיים.

לייעוץ לגבי הקמה ותחזוקת חדרים נקיים

חדרים נקיים, ציוד למעבדות
Call Now Button