בדיקת זרימת אוויר במסננים

בדיקת זרימת אוויר במסנניםבדיקת זרימת אוויר במסננים תקרתיים לחדרים נקיים. בדיקות איכות וניקיון מסנני תקרה לפי תקן ISO.

הבדיקה מבוצעת על מנת לאמוד את מהירות זרימת האוויר בתוך חדרים נקיים בעזרת המסננים הנמצאים בתקרת החדר. את הבדיקה הייחודית מבצעים באמצעות מד העומד בתקני ISO מחמירים ובוחן נקודות סינון.

מהירות האוויר ונפח האוויר, המכונים יחד בדרך כלל מדידת זרימת אוויר, הם מדדים קריטיים אשר נבדקים בתהליך ההסמכה של האזור הנקי. זרימת אוויר תקינה מסייעת להבטיח איזון של התנאים הסביבתיים לאורך זמן בחדר הנקי. מכיוון שמטרת הוולידציה של החדרים הנקיים היא לספק ראיות לביצועים של החדר, מידע זה זרימת האוויר, יחד עם משתנים אחרים (טמפרטורה, לחות יחסית, לחץ אוויר הפרשי, ספירת החלקיקים ועוד) מספק מידע חיוני אשר יעזור למקם נכון את מכשור הניטור הרציף בתוך החדר הנקי ויסייע לשמור על השליטה בסביבה נקיה באופן יעיל. מדידות מהירות האוויר ונפח האוויר נדרשת כדי להכשיר חדר נקי או אזור נקי אחר וגם ליצור תכנית ניטור סביבתית על בסיס ניתוח סיכונים.

בדיקות תקופתיות של חדרים נקיים >

בדיקות חדרים נקיים – תעודת הסמכה >