מערכת שאיבה FireBOX GA


מערכת שאיבה מותאמת למכונות עיבוד שבבי CNC עם תוסף בטיחותי של קדם פילטר לכיבוי עצמי של שריפות. לעיתים נותרת גחלת או שאריות חלקיקים העלולים לבעור כתוצאה מעיבוד שבבים, רובם הגדול יעבור אל תוך מערכת השאיבה ללא על אפשרות בעירה. אך, למערכת ייגרם נזק פנימי ולכן הוקמה מערכת נוספת להגנה מפני סכנות אלו כאמצעי זהירות נוסף.

למערכת ישנו בקר טמפרטורה נוסף שאותו ניתן לקבוע מראש שכאשר המטפרטורה מגלה עלייה של עד ל – 10 מעלות מהמותר, מערכת ה – FireBOX GA תיכנס לפעולה תוך דיכוי זרימת האוויר והפחתת נפח האש. במקרים בהם תעלה הטמפרטורה מעל ל – 10 מעלות, יופעל מטף כיבוי אוטומטי.

מערכת שאיבת אבק וחלקיקים FireBOX GA מכילה חומרים המדכאים שריפות ובעירות של חלקיקי פולימרים שונים ועומדת בתקנים מחמירים של מכונות לעיבוד שבבי CNC.

+
-

הערות להזמנה