בדיקת מנדפים ביולוגיים


בדיקות תאים ביולוגיים על פי הנחיות התקנים הבינלאומיים לשמירה על סביבה סטרילית עבור פיתוח מוצרים, תרופות ומכשור. מנדפים ביולוגיים תוכננו על מנת ליצור מעבדה קטנה בתוך חלל ובו ניתן לשמור על רמת סטריליות גבוהה מן הרגיל במטרה למנוע זיהום מוצר מבוקש. התקנים הבינלאומיים NSF49 ו – EN 12469 מהווים את הבסיס לבדיקות.

חברת שירטרוניקס מציע שירות בדיקה עבור מנדפים ביולוגיים אשר בסופה מופק דו"ח שלם ומקצועי הכולל את צורות המדידה, כלי המדידה לאחר כיול, תיאור הבדיקות שנערכו ותוצאות הבדיקה עם מתן מסקנות והצעות לתיקון ליקויים. בדיקות עבור תאים ביולוגיים כוללים:

  • מבחן לבדיקת דליפות מסנני אוויר הנמצאים ביחידות האוורור של התא.
  • בדיקה לספירת חלקיקים על ידי מונה חלקיקים ושמירה על איזון איכותי.
  • מדידה של חילופי אוויר וכיווני זרימת אוויר בתוך התא הביולוגי בעזרת נר מפזר עשן.
  • בדיקה של זרימת האוויר הנמצא במנדף הביולוגי על פי דרישות התקן. בבדיקה זו נמדדת מהירות זרימת האוויר אל תוך המנדף מתוך המסנן.

לייעוץ או הזמנת בדיקת מנדפים ביולוגיים פנו אלינו >

+
-

הערות להזמנה