מבחן התאוששות חדרים נקיים

מבחן התאוששות חדרים נקייםמבחן התאוששות הוא חלק חשוב מתהליך הוולידציה והבדיקות התקופתיות של החדרים הנקיים.  החלל שבתוך חדרים נקיים אינו סביבה סטטית, אלא אזור בו מבוצעות עבודות מורכבות תוך הגנה על המוצר המיוצר, המטופל או המפעיל עצמו. אירועים קצרים של היווצרות חלקיקי זיהום הם תופעה שנלקחת בחשבון בעת תכנון המערכות שיודעות להתמודד איתה בזמן אמת בלי לפגוע בפעילות השוטפת של החדר הנקי. מטרת מבחן ההתאוששות היא לקבוע את משך הזמן הדרוש לתנאי הסביבה באזור הנקי כדי לחזור למצב של שליטה לאחר אירוע קצר של זיהום. קיימות שתי בדיקות התאוששות לקביעת יכולתו של החדר הנקי להתאושש במהירות מריכוז גבוה של חלקיקים: 1) זמן התאוששות ו -2) קצב התאוששות. 

בדיקת התאוששות חדרים נקיים, חופות למינאריות, תאים ביולוגיים ומנדפים אחר אירוע זיהום נערכת בעזרת מונה לספירת חלקיקים ומפוח עשן המדמה את גורם הזיהום בחלל הנקי כאשר עשן סמיך מוזרם אל החדר ומונה החלקיקים מופעל בכדי לנטר את הרמה עד לאיזונה הנכון.

בדיקות תקופתיות של חדרים נקיים >

בדיקות חדרים נקיים – תעודת הסמכה >