בדיקת טמפרטורה ולחות בחדרים נקיים

מדידת טמפרטורה ולחות

טמפרטורה ולחות יחסית באזור נקי משפיעות על צמיחתם של אורגניזמים, היווצרותו של המטען הסטטי, קורוזיה והתפשטות – תופעות אשר עלולות להשפיע ישירות על הזיהום של החדר הנקי.

ניטור טמפרטורה ולחות הוא חיוני לבקרה הסביבתית הכוללת בחדרים נקיים והוא מחויב בתקני האיזו ומהווה חלק מהדרישות של הסמכת החדרים הנקיים.

המדידה מתבצעת באמצעות מכשור מותאם לבדיקת טמפרטורות ולחות בתקנים מחמירים וטכנולוגיות מתקדמות.

בדיקות תקופתיות של חדרים נקיים >

בדיקות חדרים נקיים – תעודת הסמכה >