זהירות – חשמל סטטי !

ביום עיון של מכון התקנים הישראלי שנערך ביוני 2011, בנושא "אטמוספרות נפיצות- סיכוני חשמל סטטי" הציג מכון התקנים את תקן ישראל ת"י 60079 חלק 32 החדש אשר פורסם בפברואר 2011 (מתוך כתבתו של מיכאל לרר בעיתון בטיחות 336 של מכון התקנים פברואר-מרץ 2011). התקן מגדיר דרישות בחירת ציוד חשמלי, הגדרת אזורים מסוכנים (דליקים) גזים, אבקות, נוזלים וסיבים. מתוך הנושאים שנסקרו במהלך יום העיון עולה כי התייחסות שגויה ו/או רשלנית לנושא החשמל הסטטי גרמה לנזקים לגוף ולרכוש, בעיקר בעולם, בהיקפים של מיליארדי דולרים רבים. החשמל הסטטי נוצר ומצטבר כמעט בכל תהליך בתעשייה, כולל בגוף האדם. המטען החשמלי יוצר ניצוץ ועל כן הוא מהווה טריגר, גורר ומאתחל. בשילוב של חמצן וחומר דליק עלולה לפרוץ שריפה או להיווצר פיצוץ. ללא אווירה דליקה / נפיצה פריקת החשמל הסטטי איננה מהווה סכנה להתלקחות. התקן החדש מאפשר להכיר את גורמי הסיכון של החשמל הסטטי ולבנות תכנית להערכת הסיכונים הנובעים מכך. בחלק 32 של התקן, נידונים גרמי הסיכון הנלווים לחשמל סטטי בתהליכים תעשייתיים ובסביבות תעשייתיות, כולל טיפול במוצקים, בנוזלים, באבקות, בגזים, בתרסיסים ובחומרי נפץ המהווים בדרך כלל מקור לתאונות. חברת שירטרוניקס מתמחה בפתרונות לסביבת חשמל סטטי – בתעשיות השונות. ציוד וביגוד אנטי סטטי, אמצעי מיגון וסימון ESD. לחץ כאן לקישור למחלקת מוצרי ESD בשירטרוניקס

קישורים: