חלון חדר נקי


חלון חדר נקי איכותי המאפשר צפייה לתוך חדרים נקיים או חדר מבודד,
מקל במעקב והפיקוח אחר המתרחש בחדר נקי.

+
-

הערות להזמנה