תאים לבדיקת תנאי סביבה

תאים לבדיקת תנאי סביבה לתעשייה ולסביבת מחקר

קיימים מספר סוגי תאים:

  • תאים לבקרת טמפרטורה – מיועדים ליצירת סביבה בטמפרטורה מבוקרת
  • תאים לבקרת לחות – שמירה על רמת לחות מבוקרת וקבועה
  • תאי הלם טרמי – לחימום וקירור במהירות קיצונית
  • תאי הלם טרמי מנוזל לנוזל – מיועדים להעברה מאמבט חם לאמבט קר ללא זיהומים
  • תאי הלם טרמי אויר אויר – להעברה מסביבה קרה מאוד לחמה מאוד והפוך
  • תאי רעידות – תאים בעלי תחתית רועדת
  • תאים לבקרת גובה – תאים המיועדים לבדיקת מוצרים בסביבת גובה מבוקרת של עד 200000 רגל מעל פני הים

נקה

הערות להזמנה

+
-